हिंगोली

पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांचेकडून टंचाई सदृश भागाची पाहणी

हिंगोली [] हिंगोली आणि कळमनुरी तालुका परिसरातील पावसाअभावी वाढ न झालेल्या तूर आणि कापूस आदी खरीप