परभणी

चार वर्षात 60 लाख शौचालयांची उभारणी – पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर

परभणी [] बलशाली देश होण्यासाठी गाव, राज्यापासून देशांपर्यंत स्वच्छतेचे कार्य उभे राहणे गरजेचे आहे. शासनाने चार वर्षात